50. Sushi KO Spesial 72 biter Takeaway

12 sashimi | 30 nigiri | 8 tempura futo | 8 laks maki | 8 maki mix | 6 panko futo

1,100 kr
49. Tokyo 60 biter

8 sashimi | 20 nigiri | 8 tempura fotu | 8 California | 8 laks avokado | 8 maki mix

860 kr
48. Sapporo 45 biter

6 sashimi | 15 nigiri | 8 tempura fotu | 8 maki mix | 8 laks philadelphia

660 kr
47. Lovely 32 biter Takeaway

4 sashimi mix | 12 nigiri mix | 8 maki mix | 8 dragon rull

489 kr